ТЕЛЕФОН ЗА ЕКСПРЕСНИ ПОРЪЧКИ

02 9438090

Безплатна доставка

за поръчки над 50.00 лева

Условия за покупка

Уебсайтът https://хранителни-добавки.com предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на Общите условия и действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор/от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора, продавачът не може да гарантира, че мониторът на потребителя ще покаже истинските цветове, размери и форми.

Покупко-продажба: 

Публикуването на основните характеристики на предлаганите стоки и на продажната им цена в уебсайта https://хранителни-добавки.com по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговския закон да се направи заявка за закупуване в съответствие с тях.
Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, продавачът, в рамките на 3 /три/ работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява потребителя – чрез обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “ТРИПИНГ” ЕООД чрез  https://хранителни-добавки.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уебсайта стоки след извършване на следните фактически действия:
1. влиза в онлайн магазина на уебсайта https://хранителни-добавки.com;
2. избор на артикул по вид, размер и цена;
3. натиска бутона “Поръчай”, като това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично;

Отказ:

Потребителят има право има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
Стоката е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни.
Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална фабрична опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана или разопакована, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

Разходите по връщането на стоката са за сметка на купувача. В този случай продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 14 /тридесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.