ТЕЛЕФОН ЗА ЕКСПРЕСНИ ПОРЪЧКИ

02 9438090

Безплатна доставка

за поръчки над 50.00 лева

Отказ от отговорност

Всяка информация за продукт или друга информация, публикувана чрез сайта https://хранителни-добавки.com, се предоставя напълно добросъвестно от “Трипинг” ЕООД, като същата се базира на източници, които се считат за абсолютно достоверни. Тази информация обаче не може да се тълкува, като създаваща каквито и да е гаранции и/или задължения за “Трипинг” ЕООД и не освобождава потребителя от задължението да извършва собствени проучвания и тестове.

Информацията и/или продуктите в сайта https://хранителни-добавки.com, независимо от контекста, не могат да се разглеждат и/или приемат като средство за диагноза, лечение, лек или предотвратяване на каквото и да било заболяване. Ако не сте сигурни дали да закупите даден продукт, моля консултирайте се с квалифициран медицински специалист!

Достъпът до сайта https://хранителни-добавки.com и софтуера, съдържащ се в него се предоставят на потребителя във вида, в който са, без каквито и да е гаранции (изрични или мълчаливи), както и без всякаква отговорност съгласно действащото законодателство. “Трипинг” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта, освен в случаи на предумишлени действия. Във всички случаи “Трипинг” ЕООД не носи отговорност за непреки, съпътстващи, последващи и специални вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта.

Продуктите предлагани в сайта https://хранителни-добавки.com НЕ СА ЛЕКАРСТВА!